ODRŽAVANJE SAJTOVA

Održavanje web sajta ažuriranjem sadržaja izuzetno je bitno kako bi vaš sajt bio što bolje rangiran u rezultatima pretrage pretraživača. Najvažniji faktor koji Google i ostali pretraživači cene jeste redovno ažuriranje sajta unikatnim i kvalitetnim sadržajem. Pored toga potrebno je da sajt bude usklađen sa svim aktuelnim web standardima.


U okviru ažuriranja sajtova možete birati između 2 opcije:

  1. • jednokratne izmene (*cena se formira na osnovu kompleksnosti konkretnog zadatka)
  2. • redovno ažuriranje na mesečnom nivou ili godišnjem nivou (* cena se formira na mesečnom ili godišnjem nivou, u zavisnosti od učestalosti i potrebe za ažuriranjem.