Plaćene reklame na google

GOOGLE ADWORDS REKLAMA predstavlja najefikasniji i najbrži put ka vrhu liste Google rezultata pretrage. Nudimo Vam kompletnu uslugu formiranja, vođenja, analize i praćenja, odnosno izveštavanja o rezultatima i efektima Google Adwords plaćene kampanje.

OGLAŠAVANJE NA GOOGLU omogućuje ciljano i veoma precizno vođenje marketing kampanja. Dobro vođena kampanja, putem izabranih ključnih reči, usmerena ka zainteresovanoj publici, minimalizuje uloženo naspram konverzije (pretvaranje posete u kupovinu).

KOLIKI JE VAŠ BUDŽET ? Ukoliko niste sigurni, mi Vam možemo predložiti minimalan početni budžet. S rezultatima, budžet možemo povećavati ili prilagođavati određenim bitnim datumima (Nova Godina, 8.mart...). Vrlo je jednostavno. Ako Vam uloženi dinar vraća 2, a s obzirom na brzinu vidljivosti rezultata, sve što treba da uradite je da kažete OK HAJDE DA PROBAM !

ad words